Avizier
Toate documentele afişate vor avea legătură cu aspectele administrative din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară UMF Carol Davila.
General:
  • Tabăre studenţeşti
  • Burse studiu, merit, sociale, etc.
  • Tot ce se adresează studenţilor indiferent de anul de studiuDatele necesare plății taxei de studiu (pentru studenții români):

U.M.F. Carol Davila - București
Cod fiscal: 4192910
Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2


Structura An Universitar 2018-2019