AjutorÎntrebări frecvente

Calea Plevnei nr. 17-21, București

Luni – Joi, orele 12:00 – 15:00

Strada Dionisie Lupu nr. 37, București

Luni – Vineri, orele 08:00 – 09:00 și 10:30 – 15:30

Prima tranșă, care reprezintă jumătate din taxă trebuie achitată până la data de 31 octombrie.

A doua tranșă, care reprezintă o pătrime din taxă trebuie achitată până la începerea sesiunii de iarnă.

A treia tranșă, care reprezintă o pătrime din taxă trebuie achitată până la începerea sesiunii de vară.

Numerar la ghișeele Băncii Transilvania din toata țara și la casieria Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București din str. Strada Dionisie Lupu, nr. 37, Sector 2, București.

În contul de trezorerie:
  • U.M.F. Carol Davilla - București
  • Cod fiscal: 4192910
  • Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
  • Banca: Trezorerie sect. 2
  • Cu condiția ca la “Detalii plată” să fie trecut în primul rând CNP-ul persoanei pentru care se achită taxa, Nume Prenume, Tip taxa (Licenta, Doctorat etc), An studiu.


Str. D. Gerota nr. 19-21, București
Luni – Vineri, orele 10:00 – 15:00

Primul pas este de a merge la un Oficiu Postal unde se dă anunț în ziar că au fost pierdute acte cu caracter personal. Cu chitanța primită de la Oficiul Poștal trebuie mers la Secretariatul Facultății de Medicină Dentară și de acolo vor fi eliberate alte acte.

o Acest serviciu este posibil doar pentru cei care sunt la buget.
o Se depune chitanța abonamentului ștampilată și pe care sunt trecute Numele, Facultatea, Anul, Seria, Grupa și Numărul matricol la Secretariatul Facultății de Medicină Dentară.
o Pentru a putea beneficia de decontare bancară trebuie depus la Direcția Socială un extras de cont.

Carnetul online se poate accesa pe site-ul https://carnet.umfcd.ro/auth/login . Pentru a te putea autentifica:
  • Utilizator: CNP-ul
  • Parolă: Data nașterii

Adresa: Str. Gara de Nord nr.1, vis a vis de Minesterul Transporturilor.
xeroxSprijin

Studenți membri LSMDB pot înainta cereri, sesizări, reclamații și sugestii legate de activitatea LSMDB sau activitatea profesională prin intermediul rețelelor de socializare online și via e-mail.

Adresa de e-mail la care pot fi trimise aspectele legate de activitatea profesională pot fi trimise la adresa cc@lsmdb.ro (adresa Comisiei de Cenzori LSMDB).